ქოუჩინგი

შინაგანი კრეატიულობის ლინზა

2019-03-21T22:50:23+04:00

ბევრჯერ გვიფიქრია, რომ შემეძლოს გვერდიდან შევხედო საკუთარ ცხოვრებას, ან ჩემი ხედვები გავაფართოვო. სინამდვილეში შეგვიძლია და ამისთვის ქოუჩინგში ძალიან მარტივი და სახალისო სავარჯიშო არსებობს.

შინაგანი კრეატიულობის ლინზა2019-03-21T22:50:23+04:00

მიზნის სწორად დასახვის ხელოვნება

2019-03-21T23:00:11+04:00

ქოუჩინგში ერთ-ერთი საკვანძო ეტაპი მიზნის სწორად დასახვაა. ამისათვის რამდენიმე კრიტერიუმი გვაქვს. დავიწყოთ სწორი ფორმულირებით.

მიზნის სწორად დასახვის ხელოვნება2019-03-21T23:00:11+04:00

გუნდური ქოუჩინგი – Dream Team

2019-03-21T23:02:51+04:00

ძალიან ხშირად ბიზნესის ეფექტურობა იკლებს მხოლოდ იმიტომ, რომ მენეჯერმა ან კომპანიის ხელმძღვანელმა ვერ შეძლეს ერთიანი გუნდის ჩამოყალიბება. გუნდისა, სადაც იქნება საერთო ხედვები, მიზნები, რომელსაც ექნება მოტივაცია და რომლის მუშაობაც იქნება ეფექტური.

გუნდური ქოუჩინგი – Dream Team2019-03-21T23:02:51+04:00

ცვლილებების დანერგვის ტექნიკა

2019-03-21T23:54:40+04:00

ეს კონკრეტული ტექნიკა შეიმუშავა ლესლი კამერონ ბენდლერმა და ქოუჩინგში ფართოდ გამოიყენება. განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც გვინდა ავიმაღლოთ მოტივაცია და დავნერგოთ ცვლილებები.

ცვლილებების დანერგვის ტექნიკა2019-03-21T23:54:40+04:00

მგავს? ესე იგი მომწონს – რაპორტი

2019-03-21T23:24:20+04:00

ურთიერთკავშირის დამყარება ნიშნავს მზაობას მიიღოთ სხვა ადამიანის შეხედულებები და გაიაზროთ ის, როგორც საკუთარი. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ იცით ის, რაც იცის მან. გაქვთ ის გამოცდილება, რაც აქვს მას. გაქვთ იგივე სურვილები, ოცნებები, წარმოდგენები სხვადასხვა მოვლენებზე.

მგავს? ესე იგი მომწონს – რაპორტი2019-03-21T23:24:20+04:00

ქოუჩი რა უბედურებაა? ქართულად, მეგობრებო!

2019-03-21T23:56:58+04:00

ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაცია (ICF) ამ სიტყვას ყველა ენაში ამკვიდრებს, როგორც ტერმინს. პროფესია კი ნამდვილად ახალი, 21-ე საუკუნისაა და სადაც დაიბადა, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქაური სახელი მიიღო. მაგალითად მოვიყვან სიტყვას ფსიქოლოგია, რომელსაც ასევე არ ვთარგმნით. არც მის წარმომავლობას ვეხებით, თუმცა ასევე საერთაშორისო სიტყვაა და კონკრეტული პროფესიის აღმნიშვნელი. ასევეა სიტყვა პედაგოგი.

ქოუჩი რა უბედურებაა? ქართულად, მეგობრებო!2019-03-21T23:56:58+04:00