შეფასების ინსტრუმენტები

ორგანიზაციისთვის

შეფასების ინსტრუმენტები

ჩვენი მიდგომაა ზრდა გავხადოთ შედეგიანი.

Keyword Research

პროფაილინგი

შეფასების ინსტრუმენტები ტალანტების მართვის სისტემის მნიშვნელოვანი ატრიბუტებია. მისი გამოყენებით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ ობიექტურად შეაფასონ თანამშრომლების პიროვნული და ლიდერული პოტენციალი, გამოიყენონ ის შერჩევის პროცესში, დასახონ თანამშრომლის განვითარების გეგმა და მიიღონ გადაწყვეტილებები თანამშრომლის დაწინაურების პროცესში. ქოუჩინგ ლაბის სერტიფიცირებული სპეციალისტი დაგეხმარებათ, თქვენი ორგანიზაციული ამოცანების მიხედვით, შეარჩიოთ სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელიც საუკეთესო გადაწყვეტას უზრუნველყოფს.

პროფაილინგი
შეფასების ინსტრუმენტები1

Profesionally Written

Thomas International

ჩვენ ვმუშაობთ ექსკლუზიურად ბრიტანული ფსიქომეტრიული ინსტიტუტების მიერ შექმნილი ინსტრუმენტებით Thomas International პლატფორმის გამოყენებით. Thomas International მსოფლიო ლიდერია ფსიქომეტრიული ტესტირების სფეროში 1981 წლიდან და დღევანდელ დღეს მსოფლიოს 60 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. ქოუჩინგ ლაბი Thomas International-ის პარტნიორია საქართველოში. 

გუნდების განვითარებისთვის

გუნდის დიაგნოსტიკის ინსტრუმენტი PERILL

ჩვენი მიზანია ორგანიზაციებს გავუწიოთ პარტნიორობა გუნდების განვითარების პროცესში. ამისთვის ვიყენებთ ქოუჩინგის მიდგომას და ინოვაციურ მეთოდებს.

SEO-Optimized

ჩვენი გადაწყვეტა

ადამიანების, ლიდერობის და გუნდების განვითარებისთვის, ჩვენ გთავაზობთ შეფასების ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს, რომელშიც შედის როგორც ბივეჰიორალური (DISC), ასევე კომპეტენციების მოდელზე დაფუძნებული შეფასების ინსტრუმენტები (HPTI, 360 გრადუსიანი უკუკავშირი). ჩვენი სერტიფიცირებული სპეციალისტები და ქოუჩები შეისწავლიან თქვენს საჭიროებებს, თქვენთან ერთად დაგეგმავენ შეფასების პროცესს, ტესტირების შემდეგ კი უზრუნველყოფენ პროფესიულ უკუკავშირს.

გუნდური ქოუჩინგი