რესურსების ინჟინერია

ადამიანური რესურსების ინჟინერია

ადამიანური რესურსების ინჟინერია – ეს არის განვითარებულ სამყაროში ადამიანების გონებრივი შესაძლებლობების მართვის უახლესი ტექნოლოგიების ნაკრები. ეს ყველაფერი ეფუძნება ადამიანში უნარების და რესურსები შექმნას, შემოქმედებით აზროვნებას, კრიტიკული კითხვების დასმას, თვით-გამორკვევას და სამყაროს შეცნობის ახალი ფილტრების გამომუშავებას.

სრულად
NLP პრაქტიკა

NLP პრაქტიკა

ჩვენ გვაქვს ისეთი სტრატეგიები, როგორიცაა აღფრთოვანება, მოტივაცია, გადაწყვეტილების მიღება, დასწავლა, შემოქმედებითობა, რეალობის აღქმა, დამახსოვრება და ა.შ. ზოგი ეს პროგრამა ეფექტურად მუშაობს, ზოგი – ნაკლებად ეფექტურად. ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება არის მოდელირების ტექნოლოგიები. ეს არის პრაქტიკული ინსტრუმენტების ნაკრები, რომელიც ქმნის წარმატების სტრატეგიებს.

სრულად
მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგი

მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგი

ქოუჩინგის მეთოდით მუშაობის შედეგად ჩვენ ვსახავთ მიზნებს, ვარკვევთ ჩვენს ღირებულებებს და შესაძლებლობებს, შინაგან პოტენციალს, რესურსებს, ვავითარებთ ჩვენს უნარებს, ვსწავლობთ ახალ ქცევებს, ვმუშაობთ სამოქმედო ენერგიაზე, მოტივაციაზე და ვდგამთ ქმედით ნაბიჯებს. “მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგის” ჯგუფში ტრენერი გაუწევს ფასილიტაციას ჯგუფის მონაწილეებში ამ სტრატეგიების გამომუშავება-გაძლიერებას.

სრულად
მშობელთა კლუბი

მშობელთა კლუბი – ქოუჩინგი მშობლებისთვის

ქოუჩინგი არის ადამიანის პოტენციალის აღმოჩენის ტექნოლოგია, მისი ეფექტურობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით. მშობელთა ქოუჩინგი კი ეფუძნება ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა ნეირბიოლოგია, ასაკობრივი განვითარება, ფსიქოლოგია და პედაგოგიკა, ქოუჩინგი მოზარდებისთვის. მშობლებს ამ ინსტრუმენტების ფლობა დაგეხამრებათ ჰარმონიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში შვილებთან ნებისმიერ ასაკში.

სრულად
ქოუჩინგი განათლებაში

ქოუჩინგი განათლებაში

განათლების ყველაზე წარმატებულ მოდელი არის სწორედ ის მოდელი, სადაც მთავარი აქცენტი გადატანილია ინდივიდუალურ მიდგომებსა და მოსწავლეთა მოტივაციური სისტემების განვითარებაზე. თანამედროვე მასწავლებელი/ლექტორი დღეს არის ქოუჩი, რომელიც ეხმარება მოსწავლეს/სტუდენტს პიროვნულ განვითარებაში, მოტივაციური სისტემის შექმნაში და წარმატების სტრატეგიების დანერგვაში.

სრულად