მიზნის სწორად დასახვის ხელოვნება

2019-03-21T23:00:11+04:00

ქოუჩინგში ერთ-ერთი საკვანძო ეტაპი მიზნის სწორად დასახვაა. ამისათვის რამდენიმე კრიტერიუმი გვაქვს. დავიწყოთ სწორი ფორმულირებით.