პიროვნული და პროფესიული განვითარების პლატფორმა

თქვენი ეფექტურობის გასაზრდელად ჩვენ გთავაზობთ ქოუჩინგს. ეს არის წარმატების მიღწევის ტექნოლოგიები, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანის სააზროვნო სისტემის გაფართოებაზე. ქოუჩთან მუშაობის შედეგად თქვენ იწყებთ საკუთარი რესურსების და უნარების გამოყენებას და ეძებთ თქვენთვის ოპტიმალურ გზას დასახული მიზნის მისაღწევად.

ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) განმარტებით, ეს არის პარტნიორობის პროცესი, რომელიც უკეთებს სტიმულირებას კლიენტის სააზროვნო სისტემას და მის შემოქმედებითობას. ქოუჩთან მუშაობის შედეგად, კლიენტი მაქსიმალურად ავითარებს თავის პიროვნულ თუ პროფესიულ პოტენციალს.

თიმოთი გოლუის (Timothy Gallwey) განმარტებით, ქოუჩინგი არის ადამიანის პოტენციალის აღმოჩენის ტექნოლოგია, მისი ეფექტურობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.

ქოუჩინგ ლაბი არის პლატფორმა, სადაც ვქმნით წარმატების და განვითარების სტრატეგიებს თქვენთვის

ტრენინგები