თიმბილდინგი და თიმბონდინგი

მთავარი აქტივობაა თამაშები და სხვადასხვა სოციალური სიმულაციები, რომელიც ქმნის გუნდს და მათ შორის ინტერაქციას.

თიმბილდინგის მიზანია ამ ინსტრუმენტების გამოყენებით შექმნას და ჩამოაყალიბოს ერთიანი გუნდი, მოახდინოს სწორი როლური განაწილება, განავითაროს გუნდის ემოციური გონიერება, ჩამოაყალიბოს კომუნიკაციის მოდელი გუნდში, დაამკვიდროს მხარდამჭერი გარემო და შექმნას ლოიალური განწყობა კომპანიის მიმართ.

დაგვიკავშირდით

ჩვენი უნიკალური შეთავაზება, გარდა თამაშებისა და სიმულაციებისა, არის მზა სცენარები, რომელიც შინაარსობრივად დატვირთულია და ემსახურება კონკრეტული უნარების გამომუშავებას. თითოეული სცენარისთვის შერჩეულია სპეციალური ლოკაციები. მათ შეიძლება დაავიწყდეთ რა თქვით, მაგრამ არასდროს დაავიწყდებათ რა ემოცია შეუქმენით.