ტრანსფორმაცია

წვრთნა, როგორც ასეთი…

2020-04-02T14:46:06+04:00

ეს პროცესი ყველა ადამიანისთვის ძალიან ინდივიდუალურია, დროშიც და სივრცეშიც. თუმცა, რაც საერთოა და ტრანსფორმაციას ახასიათებს, ეს არის ძიება, გაცნობიერება, გარდასახვა, დიალოგი, მონოლოგიც, ბევრი ფიქრი, აღქმების და რწმენა-წარმოდგენების ჩარჩოების წაშლა, სიღმეებში ჩასვლა და იმის მიღება, რასაც იქ აღმოაჩენთ, მერე ამ ყველაფრის იმ გზით გაშვება, რასაც თქვენ ეძახით წარმატებას.

წვრთნა, როგორც ასეთი…2020-04-02T14:46:06+04:00

მგავს? ესე იგი მომწონს – რაპორტი

2019-03-21T23:24:20+04:00

ურთიერთკავშირის დამყარება ნიშნავს მზაობას მიიღოთ სხვა ადამიანის შეხედულებები და გაიაზროთ ის, როგორც საკუთარი. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ იცით ის, რაც იცის მან. გაქვთ ის გამოცდილება, რაც აქვს მას. გაქვთ იგივე სურვილები, ოცნებები, წარმოდგენები სხვადასხვა მოვლენებზე.

მგავს? ესე იგი მომწონს – რაპორტი2019-03-21T23:24:20+04:00