გასეირნება მისიისკენ

2019-03-21T23:12:34+04:00

ეს კონკრეტული ქოუჩინგ ტექნიკა შეიმუშავა რობერტ დილტსმა. ტექნიკას ბევრნაირი სახელით მოიხსენიებენ. მათ შორის ყველაზე სწორია ნეიროლოგიკური დონეები, თუმცა ასევე ეძახიან ლოგიკურ დონეებს, დილტსის პირამიდას, ლოგიკური დონეების მოდელს და ა.შ.