ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება: საწყისებთან

2019-03-21T23:57:45+04:00

ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება არის პირადი/პერსონალური მასტერინგის მეცნიერება და ხელოვნება. ხელოვნება იმიტომ, რომ ყველას შეაქვს მის გამოყენებაში თავისი უნიკალური ინდივიდუალური სტილი. მეცნიერება იმიტომ, რომ კონკრეტული ქცევის პატერნების აღმოჩენის მეთოდი და პროცესი არსებობს. პატერნებისა, რომლებსაც იყენებენ წარმატებული და დიდი ადამიანები ასევე დიდი შედეგების მისაღწევად. ამ პროცესს ჰქვია მოდელირება