ოცნების კანონები III – dream box

2019-03-21T23:28:43+04:00

ის ადამიანები, რომლებიც ახდენენ გარღვევას ევოლუციაში, სწორედ ნეოკორტექსის აქტიური მუშაობის შედეგად აღწევენ წარმატებებს. და მთავარი იარაღი აქ არის ვიზუალიზაცია. ოცნების, იგივე ვიზუალიზაციის ენა მხოლოდ ნეოკორტექსს ესმის. ამიტომაც, მას მეორენაირად ვიზუალურ ტვინს ეძახიან.