ბიზნეს ქოუჩინგი: ლიდერობის ახალი პარადიგმა

ICF-ის მიერ აკრედიტებული სასერტიფიკატო პროგრამა (ACSTH)
ჩვენი ფილოსოფია

ჩვენი მიდგომაა ზრდა გავხადოთ შედეგიანი

ადამიანი, ისევე როგორც ორგანიზაცია, მუდმივ ცვლილებას განიცდის. თუმცა ყველა ცვლილებას არ მოაქვს სასურველი შედეგი. თუ თქვენ არ გეგმავთ ცვლილებებს მიზანმიმართულად, ეს ნიშნავს, რომ გარემო ფაქტორების ნაკარნახევ დინებას მიყვებით.

ჩვენ მივმართავთ ცვლილებებს ზრდისკენ, რომელსაც მოაქვს სტრატეგიული შედეგები ადამიანებისა და ორგანიზაციებისთვის. ჩვენი მიდგომაა ზრდა გავხადოთ შედეგიანი, რაც აისახება გაჯანსაღებულ კორპორატიულ კულტურაში და შედეგზე ორიენტირებულ პროცესში.

უკუკავშირი

ქოუჩინგ ლაბი

ტრანსფორმაციული ლიდერების პარტნიორი

ქოუჩინგის კულტურა

ვნერგავთ და ვავითარებთ ქოუჩინგის ოქროს სტანდარტს.

ლიდერობა

ორგანიზაციებს მხარს ვუჭერთ ცვლილებების პროცესში.

საერთაშორისო პროგრამები

ადამიანებს ვთავაზობთ პროფესიული განათლების საერთაშორისო პროგრამებს.

ჩვენი პარტნიორები

ორგანიზაციებისთვის

ჩვენი დანიშნულებაა მხარი დავუჭიროთ დიდი
იდეების რეალიზებას

ბიზნეს ქოუჩინგი

ბიზნეს ქოუჩინგი ორგანიზაციული განვითარების და ლიდერობის დანერგვის ეფექტიანი ინსტრუმენტია. ჩვენი მიზანია ორგანიზაციებს გავუწიოთ პარტნიორობა ქოუჩინგის დანერგვის პროცესში.

ტრენინგები და განვითარება

ჩვენ ვხელმძღვანელობთ გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპებით და თანამშრომლების განვითარებისთვის ვქმნით აქტივობებით სავსე, საინტერესო და კომფორტულ გარემოს.

გუნდურობის კულტურა

გუნდების გაძლიერებისა და მხარდაჭერისთვის ვიყენებთ გუნდური ქოუჩინგის მეთოდს, რაც ზრდის გუნდის ეფექტიანობას, ქმნის განგრძობადი განვითარების და დასწავლის სივრცეს.

კეთილდღეობის კულტურა

ქოუჩინგ ლაბის კეთილდღეობის მოდელი ადამიანის ჰოლისტურ აღქმას ეყრდნობა და გაძლევთ შესაძლებლობას იზრუნოთ თანამშრომლებზე ინოვიაციური მიდგომებით.
პროფაილინგი

შეფასების ინსტრუმენტები

შეფასების ინსტრუმენტები არის ორგანიზაციის დამხმარე ხელსაწყო თანამშრომლების პიროვნული და ლიდერული პოტენციალის განვითარებისთვის. ჩვენ ვმუშაობთ ექსკლუზიურად ბრიტანული ფსიქომეტრიული ინსტიტუტების მიერ შექმნილი ინსტრუმენტებით Thomas International პლატფორმის გამოყენებით.

პროფაილინგი

1.

კვლევა

ორგანიზაციის, გუნდის, ადამიანის საჭიროებების დიაგნოსტირება შესაბამისი ინსტრუმენტებით.

2.

მიზნების დასახვა

კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის დებრიფი და სასურველი შედეგების შეთანხმება.

3.

პროცესი

ქოუჩინგის პროცესი თვითცნობიერების სტიმულირების და პარტნიორობის გზით.

4.

პროგრესი

მიღწეული შედეგების შეჯამება და გაზიარება ორგანიზაციულ კონტექსტში.

კულტურა

ქოუჩინგის კულტურის დანერგვა

ორგანიზაცია

ქოუჩინგი ორგანიზაციული განვითარებისთვის

მართვა

ლიდერობის ახალი პარადიგმა

ადამიანი

ადამიანზე ფოკუსირებული მართვის სტილი

International Business Coaching University

ბიზნეს ქოუჩინგი: ლიდერობის ახალი პარადიგმა

„ბიზნეს ქოუჩინგი: ლიდერობის ახალი პარადიგმა“ არის ICF-ის მიერ აკრედიტებული სასწავლო პროგრამა (Level 1), რომელიც ორიენტირებულია ადამიანებში მოახდინოს ლიდერობის პარადიგმის ცვლილება. პროგრამა გაძლევთ შესაძლებლობას გახდეთ პროფესიონალი ბიზნეს ქოუჩი და შესაბამისი გამოცდების ჩაბარების შემდეგ მოიპოვოთ ACC აკრედიტაცია.

 

საერთაშორისო პარტნიორი

Clutterbuck Coaching & Mentoring International

გუნდური ქოუჩინგის დანერგვისა და სასწავლო პროგრამების მიმართულებით ჩვენი პარტნიორია წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
clutterbuck_logo

გუნდური ქოუჩინგი არის...

რეფლექსიის და დიალოგის გზით, გუნდების დახმარება ეფექტიანობის მიღწევასა და პროცესების გაუმჯობესებაში. 

 

დევიდ კლატერბაკი

პროფესორი, EMCC თანადამფუძნებელი
team
სასერტიფიკატო პროგრამა

გუნდური ქოუჩინგი - ფუნდამენტი

პროგრამის ავტორია გუნდური ქოუჩინგის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, დევიდ კლატერბაკი. კურსი აკრედიტებულია EMCC და ICF-ის მიერ.
david clutterbuck
ბლოგი

სიახლეები

გუნდური ლიდერობა – სინერგიული თამაში

2023 წელს, ქოუჩინგ ლაბისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გუნდური ლიდერობაა. ჩვენი მიზანია ამ მიმართულებით საქართველოში გავაჩინოთ სწავლის და განვითარების შესაძლებლობები. გასულ წელს, ქოუჩინგ ლაბი დაპარტნიორდა ქოუჩინგის და მენტორინგის სფეროში წამყვან ბრიტანულ ორგანიზაციასთან Clutterbuck Coaching & Mentoring International (CCMI).

კოლექტიური ლიდერობა – გზა ფუნდამენტური ცვლილებებისკენ

თუკი შევხედავთ ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით, გუნდს გაცილებით მეტი პოტენციალი აქვს, ვიდრე ერთ ადამიანს, მოახდინოს ცვლილებები. დღევანდელ ბიზნეს სამყაროში, ორგანიზაციების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა შექმნან გუნდური ლიდერობის კულტურა და ისეთი ლიდერული გუნდები, რომლებიც ამ გამოწვევებს აზროვნების ახლებურ სტილს დაუპირისპირებენ.

ქოუჩინგის კულტურა ორგანიზაციაში

ბოლო წლებში საკმაოდ გაზრდილია ბიზნეს ქოუჩინგზე მოთხოვნა. მსხვილი კომპანიების ნაწილმა დაიწყო HR დეპარტამენტის თანამშრომლების გადამზადება  ქოუჩინგის მიმართულებით. კომპანიის პირველი პირები მიმართავენ ქოუჩინგს. ეს არეალი დღითი დღე ფართოვდება, ვინაიდან ბიზნესის მფლობელები ხედავენ, დღევანდელ სამყაროში პიროვნული და პროფესიული დახელოვნება ფეხდაფეხ მიუყვება ერთმანეთს.

სარეგისტრაციო ფორმა