ბიზნეს ქოუჩინგი: ლიდერობის ახალი პარადიგმა

ICF-ის მიერ აკრედიტებული სასერტიფიკატო პროგრამა (ACC)
ჩვენი ფილოსოფია

ჩვენი მიდგომაა ზრდა გავხადოთ შედეგიანი

ადამიანი, ისევე როგორც ორგანიზაცია, მუდმივ ცვლილებას განიცდის. თუმცა ყველა ცვლილებას არ მოაქვს სასურველი შედეგი. თუ თქვენ არ გეგმავთ ცვლილებებს მიზანმიმართულად, ეს ნიშნავს, რომ გარემო ფაქტორების ნაკარნახევ დინებას მიყვებით.

ჩვენ მივმართავთ ცვლილებებს ზრდისკენ, რომელსაც მოაქვს სტრატეგიული შედეგები ადამიანებისა და ორგანიზაციებისთვის. ჩვენი მიდგომაა ზრდა გავხადოთ შედეგიანი, რაც აისახება გაჯანსაღებულ კორპორატიულ კულტურაში და შედეგზე ორიენტირებულ პროცესში.

უკუკავშირი

ქოუჩინგ ლაბი

ტრანსფორმაციული ლიდერების პარტნიორი

ქოუჩინგის კულტურა

ვნერგავთ და ვავითარებთ ქოუჩინგის ოქროს სტანდარტს.

ლიდერობა

ორგანიზაციებს მხარს ვუჭერთ ცვლილებების პროცესში.

საერთაშორისო პროგრამები

ადამიანებს ვთავაზობთ პროფესიული განათლების საერთაშორისო პროგრამებს.

ჩვენი პარტნიორები

ორგანიზაციებისთვის

ჩვენი დანიშნულებაა მხარი დავუჭიროთ დიდი
იდეების რეალიზებას

ბიზნეს ქოუჩინგი

ბიზნეს ქოუჩინგი ორგანიზაციული განვითარების და ლიდერობის დანერგვის ეფექტიანი ინსტრუმენტია. ჩვენი მიზანია ორგანიზაციებს გავუწიოთ პარტნიორობა ქოუჩინგის დანერგვის პროცესში.

ტრენინგები და განვითარება

ჩვენ ვხელმძღვანელობთ გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპებით და თანამშრომლების განვითარებისთვის ვქმნით აქტივობებით სავსე, საინტერესო და კომფორტულ გარემოს.

გუნდურობის კულტურა

გუნდების გაძლიერებისა და მხარდაჭერისთვის ვიყენებთ გუნდური ქოუჩინგის მეთოდს, რაც ზრდის გუნდის ეფექტიანობას, ქმნის განგრძობადი განვითარების და დასწავლის სივრცეს.

კეთილდღეობის კულტურა

ქოუჩინგ ლაბის კეთილდღეობის მოდელი ადამიანის ჰოლისტურ აღქმას ეყრდნობა და გაძლევთ შესაძლებლობას იზრუნოთ თანამშრომლებზე ინოვიაციური მიდგომებით.
პროფაილინგი

შეფასების ინსტრუმენტები

შეფასების ინსტრუმენტები არის ორგანიზაციის დამხმარე ხელსაწყო თანამშრომლების პიროვნული და ლიდერული პოტენციალის განვითარებისთვის. ჩვენ ვმუშაობთ ექსკლუზიურად ბრიტანული ფსიქომეტრიული ინსტიტუტების მიერ შექმნილი ინსტრუმენტებით Thomas International პლატფორმის გამოყენებით.

პროფაილინგი

1.

კვლევა

ორგანიზაციის, გუნდის, ადამიანის საჭიროებების დიაგნოსტირება შესაბამისი ინსტრუმენტებით.

2.

მიზნების დასახვა

კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის დებრიფი და სასურველი შედეგების შეთანხმება.

3.

პროცესი

ქოუჩინგის პროცესი თვითცნობიერების სტიმულირების და პარტნიორობის გზით.

4.

პროგრესი

მიღწეული შედეგების შეჯამება და გაზიარება ორგანიზაციულ კონტექსტში.

კულტურა

ქოუჩინგის კულტურის დანერგვა

ორგანიზაცია

ქოუჩინგი ორგანიზაციული განვითარებისთვის

მართვა

ლიდერობის ახალი პარადიგმა

ადამიანი

ადამიანზე ფოკუსირებული მართვის სტილი

International Business Coaching University

ბიზნეს ქოუჩინგი: ლიდერობის ახალი პარადიგმა

„ბიზნეს ქოუჩინგი: ლიდერობის ახალი პარადიგმა“ არის ICF-ის მიერ აკრედიტებული სასწავლო პროგრამა (Level 1), რომელიც ორიენტირებულია ადამიანებში მოახდინოს ლიდერობის პარადიგმის ცვლილება. პროგრამა გაძლევთ შესაძლებლობას გახდეთ პროფესიონალი ბიზნეს ქოუჩი და შესაბამისი გამოცდების ჩაბარების შემდეგ მოიპოვოთ ACC აკრედიტაცია.

 

საერთაშორისო პარტნიორი

Clutterbuck Coaching & Mentoring International

გუნდური ქოუჩინგის დანერგვისა და სასწავლო პროგრამების მიმართულებით ჩვენი პარტნიორია წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
clutterbuck_logo

გუნდური ქოუჩინგი არის...

რეფლექსიის და დიალოგის გზით, გუნდების დახმარება ეფექტიანობის მიღწევასა და პროცესების გაუმჯობესებაში. 

 

დევიდ კლატერბაკი

პროფესორი, EMCC თანადამფუძნებელი
team
სასერტიფიკატო პროგრამა

გუნდური ქოუჩინგი - ფუნდამენტი

პროგრამის ავტორია გუნდური ქოუჩინგის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, დევიდ კლატერბაკი. კურსი აკრედიტებულია EMCC და ICF-ის მიერ.
david clutterbuck
ბლოგი

სიახლეები

ზრდის 5 ეტაპი, როდესაც წარმატებულ კომპანიებსაც კი საფრთხე ემუქრებათ

ორგანიზაციების სასიცოცხლო ციკლში არსებობს “ბუნებრივი ზრდის” და “პრობლემური” ეტაპები. სტატიაში ნახავთ ამ ეტაპების საინტერესო მაჩვნებლებს.

დელეგირების გაუმჯობესება ქოუჩინგით – 3 ასპექტი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ

ქოუჩინგის შედეგად, მენეჯერი ცვლის პარადიგმას და „დავადელეგირო რათა შევასრულო“ ფორმულაში შემოდის ახალი და გადამწყვეტი ცვლადი – ადამიანის ფაქტორი. ლიდერის ახალი, ეფექტური სტილი და სტრატეგია დელეგირებით ტალანტის განვითარება ხდება.

რას აძლევს ქოუჩინგი ადამიანებს?

დღეს ბევრს არ დავწერ. უბრალოდ, მინდა ერთი უნიკალური ადამიანის წარმატება ვიზეიმო, ვისთანაც ვიმუშავე როგორც ბიზნეს ქოუჩმა. ყოველი ადამიანი ხომ უნიკალურია თავისი შინაგანი სამყაროთი და მრავალფეროვნებით. ერთს კი ვიტყვი, ამ ბლოგის წერისას კარგად გავიაზრე ქოუჩების რაოდენობის ზრდის ერთი დიდი მიზეზი: საკუთარი წარმატების ზეიმი არაფერია იმასთან შედარებით, როცა ამდენი ადამიანის წარმატებას ზეიმობ და ამის შესაძლებლობას ქოუჩის პროფესია გაძლევს.

სარეგისტრაციო ფორმა